Individuālā pieejaDrosmīgām idejām

 

Kontaktinformācija

Pārdošanas nodaļa:

Jānis Karzjuks
Projektu vadītājs

+371 29445133
janis@austrapak.lv

Igors Ļimarenko
Projektu vaditājs

+37129107649
igors@austrapak.lv

Vita Sorokina
Projektu vadītāja

+371 29331226
vita.sorokina@austrapak.lv

SIA "Austra Pak"
Reģ.Nr.: LV40003231023
Adrese: Mālu iela 28, Rīga, LV-1058

Tel.nr.: +371-67624500
Fakss:+371- 67624104
e-pasts: austrapak@austrapak.lv

67-624-500