Individuālā pieejaDrosmīgām idejām

 

LIAA

27.04.2018

SIA "Austra Pak" ir noslēdzis 27.04.2018. līgumu Nr.SKV-L-2018/31 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

http://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg


Atpakaļ
67-624-500